Netto poprawiło efektywność swojego centrum obsługi klienta, skróciło czas obsługi we wszystkich kanałach komunikacji, jest w stanie szybko reagować na wszelkie krytyczne sytuacje oraz podnosi doświadczenie marki dla swoich klientów dzięki rozwiązaniu SIGMA Excellence Center.

Wyzwanie

Zwiększenie efektywności centrum kontaktowego Netto.

Rozwiązanie

Outsourcing centrum obsługi telefonicznej z elastycznymi, dobrze przeszkolonymi pracownikami oraz uwzględnienie wszystkich kanałów komunikacji.

Rezultat

Zredukowaliśmy koszty o ponad 30%, poprawiliśmy wskaźniki FCR osiągając wartości bliskie 90%.