Dzięki wykorzystaniu ukierunkowanych spostrzeżeń, danych klientów i zebranych opinii przy użyciu rozwiązania SIGMA Opinello, podnosimy jakość doświadczenia zakupowego dla naszych klientów.

Wyzwanie

Poznanie i zrozumienie klientów.

Rozwiązanie

Wdrożenie SIGMA Opinello w celu uzyskania informacji zwrotnych od klientów oraz danych na temat ich doświadczeń zakupowych.

Rezultat

Stały wynik NPS powyżej 70+. Transformacja osób negatywnie nastawionych, zbudowanie długoterminowych relacji z klientami, wzmocnienie wizerunku marki oraz wdrożenie systemu "alertu klienta" opartego na zdefiniowanych wskaźnikach wydajności.